Prvá dražobná spoločnosť s.r.o.

Sídlo:
Moravská 95
040 01, Košice

IČO: 53 168 283

Telefón: 0908 499 105
Email: info@prvadrazobna.sk